Copyright 2009 Patrik Håkansson. For more info please enter hereAvsnitt
Naturfoto, introduktion Bildkomposition Ljuset Avancerat digitalt mörkrumsarbete RGB - färgkanaler Filter och filtereffekter Att bygga upp rörelse i bilden Ögats resa - bildkompositionen Färg eller Svartvitt Digitalbildens färgrymd Motivet och dina motiv Det digitala mörkrummet 2 Avancerad metod för återgivning av kontrastrika motiv
Att förändra den färdiga bilden digitalt Att förändra den färdiga bilden digitalt 2 Att förändra den färdiga bilden digitalt 3 Kreativt bildskapande med hjälp av HDR-bilder

Kontrastkontroll med hjälp av mulitbildsteknik


Det händer med jämna mellanrum att det motiv du vill fotografera är så kontrastrikt att
skillnaden mellan det ljusaste och det mörkaste partiet i bliden är större än vad som en
modern digitalkameras sensor kan återge. Kanske kommer du välja att exponera för att
återge de ljusa partierna med full detaljteckning. Här är ett bra exempel:

Problemet här är att skogen bakom fotografen kastar en lång skugga på grund av den lågt
stående solen. Därför hamnar fältet i förgrunden i mörker och bilden blir inte fullt så somrig
och frodig som den upplevs i verkligheten. Alternativet hade varit att välja en exponering som
bättre återger skuggdelen. Tyvärr fräts då molnen på himlen ut:

Detta ser ju ut som två misslyckade försök att ta en bild som inte går att ta. Men tvärtom
är det de två bilder som behövs för att i datorn kunna skapa en bild som återger motivets
hela spektra. Det som ska till är en mix av bilderna samt litet efterarbete för att jämna ut
övergången mellan dem. I enkelhet så använder vi den mörka exponeringen för himlen.
Den mörka förgrunden suddar vi bort. Där lägger vi istället in den andra bilden med en
ljusare exponering. Det som krävs är att du manuellt går in och finjusterar övergången
mellan ängen och stranden så att det hela ser naturligt ut. Sedan ökar du kontrasten och
färgmättnaden i respektive ljust och mörkt lager så att bilden känns homogen.


Resultatet ser ut så här:
En av de grundläggande förutsättningarna för ett lyckat reslutat är att bilderna är lätta att passa ihop. I det här fallet satt kameran monterad på
ett stadigt stativ och bilderna togs i snabb följd med mininmala skillnader i ljus och rörelse i motivet. En handhållen kamera med ett motiv med
en mängd rörliga detaljer som skiftar mellan exponeringarna skulle bereda dig betydande bekymmer. När du testat denna metod själv kommer
du veta när och hur du kan begagna dig av den med framgång.Nästa sida: Fortsättning: Att förändra den färdiga bilden digitalt

Copyright 2009 Patrik Håkansson