Copyright 2009 Patrik Håkansson. For more info please enter hereAvsnitt
Naturfoto, introduktion Bildkomposition Ljuset Avancerat digitalt mörkrumsarbete RGB - färgkanaler Filter och filtereffekter Att bygga upp rörelse i bilden Ögats resa - bildkompositionen Färg eller Svartvitt Digitalbildens färgrymd Motivet och dina motiv Det digitala mörkrummet 2 Avancerad metod för återgivning av kontrastrika motiv
Att förändra den färdiga bilden digitalt Att förändra den färdiga bilden digitalt 2 Att förändra den färdiga bilden digitalt 3 Kreativt bildskapande med hjälp av HDR-bilder

Ögats Resa : bildkomposition

Inom porträttmåleriet så har alltid lagts stor tonvikt vid att komponera motivet så att ögat gör en harmonisk resa över duken. För att öka uttrycket
i bilden så placerar man med fördel in geometriska former i de övergripande linjedragningarna. Här under visar vi på hur man kan förbereda en bild-
kompostition för att ge ögat och hjärnan intressant material att utforska. Former, intresseväckande hållpunkter och färger är hjälpmedlen.

Detta porträtt har geometriska former, linjer och vinklar som tillsammans gör att betraktaren blir indragen och fasthållen i bilden. Dessutom kommer
ögat att automatiskt guidas genom bilden och temat förstärks under tiden som man studerar den mer ingående. Precis som på bilden på föregående
sida så åker blicken in från vänster och landar på ansiktet (1). Sedan leder högra armen oss ner till händerna som också tillsammans med armarna
formar ett "V" (2). Denna spetsform är hela bildens tema och detta accentueras av att formen återfinns sprayad på stenmuren uppe i vänstra hörnet ! (6)

Från händerna rör vi oss mot de färgrika ytorna och stannar upp vid det röda hjärtat på strumpbyxan (3). Knäet bidrar som en startpunkt i en ny "V"-
form som rör sig från personens båda knän och in mot bålen. Detta syns delvis, men framför allt vet vi om det sedan tidigare. Här är våra erfarenheter
av hur människokroppen ser ut den aktiva ingrediensen. Vi reser så mot det intrikata mönstret på kjolen som också introducerar färgerna blått, grönt
och lila i ett intressant samspel (4). När vi nu fullbordat en halvcirkelrörelse så skjuter blicken upp längs ryggraden och återväder in mot centrum av
bilden (5). Cirkeln är sluten och vi kommer att ta ytterligare varv, förmodligen på samma vis fast förstås med vissa variationer.


Här under ser några av de viktiga geometrierna ut i bilden. Vi har uteslutit den mest uppenbara formen som syns i bilden ovanför. Diamantformen -
eller i förenklat skick : pyramiden - eller triangeln om man så vill. Nedanstående former guidar oss undermedvetet i vårt läsande av bilden.


Om vi tittar mer i detalj på färgerna så ser vi hur de förtydligar
de viktiga linjerna och skapar både gravitation (tyngd) och rörelse-
energi. Nu är den gula "V"-formen ändå tydligare och det är
uppenbart att den har en viktig plats i kompositionen. Precis i
"början" av bilden. Märk också hur den intensivt röda hårfärgen
riktigt drar in blicken mot centrum och ansiktet!

Defenitivt det första man fastnar vid!

V-formen återkommer i ett stort antal riktningar och detta skapar
dynamik och energi som kontrasteras av det faktum att vi ser en
leende kvinna som sitter avspänd i solen och vilar. Man känner
någonsatns att hon vill vidare och att det finns en "förväntan" i
lugnet. Man kan känna hur hon strax lutar sig framåt ännu mer
och gör sig klar att resa sig upp...


Riktning: Framåt, bakåt, uppåt och nedåt!
Nästa sida: Fortsättning: Färg eller Svartvitt

Copyright 2009 Patrik Håkansson