Här kan du läsa om den utrustning som vi använder vid klassisk musikinspelning.
Mediaproduktions fasta utrustning håller mycket hög klass och är densamma som
används av produktionsbolag världen över.

Det är också en förutsättning för att ge full rättvisa åt kvaliteten i t.ex DVD-audio och
SACD, som arbetar med betydligt större datamängder än tidigare format.

I uppsättningen av mikrofoner återfinns fabrikat som Neumann, Schoeps, Soundfield
och Earthworks, vilka alla står för högsta kvalitet i inspelningssammanhang.

Dessutom har de sina egna specialområden där de anses oöverträffade, något som
underlättar i sökandet efter en optimal ljudbild på olika slag av musikinstrument.

Vi har ett väl integrerat ljudsystem där allt från mikförstärkare och digitalomvadlare
till monitor management och kalibrerad surroundlyssning är avpassat för klassisk
musik. Oavsett om det rör sig om en vanlig CD, en 5.1-DVD eller ett 7.1 soundtrack
till film har vi resurserna som behövs. Detaljerna finner du på nästa sida.
UTRUSTNING