Reportagefoto och resebilder tagna av Patrik Håkansson.
Copyright Patrik Håkansson Mediaproduktion. All rights reseved 2005.