Klassisk musik på CD är den huvudsakliga inriktningen i mediaproduktions verksamhet.
Läs om tidigare genomförda produktioner och några av de artister som framträder på
skivorna. Här kan du också lyssna till utdrag från såväl utgivna CD som andra studio-
och live-inspelningar.


TILL ARTISTSIDAN