Testbilder (4)

Copyright 2010 Patrik Håkansson. For more info please enter here


Testbilder tagna med Canon 70-200 2.8 IS USM II samt en jämförelse med Canon 70-200 4.0 IS USM
Uppdaterad test 2010 05 21 : Fler testbilder och preliminära kommentarer från Canons medarbetare angående testresultatet.Här är en liten test av Canons nya prestigelins 70-200 2.8 IS USM II. Den ersätter sin föregångare med samma namn, fast då utan
MK II - signaturen på slutet som alla säkert redan listat ut. Denna nya optik har under kort tid kommit att hyllas på diverse testsidor
på nätet som en strålande topp-produkt med förbättrade prestanda. Självklart blir alla nyfikna att se bilder och också bli varse vad
som är att se fram emot vad gäller den nu förbättrade bildstabiliseringen. Just där ska det visa sig att vår test ger ett något oväntat
resultat. Canon menar att man nu kan räkna med att kunna använda 4 ggr så lång slutartid med hjälp av bildstabilisatorn med samma
visuella skakningsoskärpa i den tagna bilden. Detta jämte ökad detaljupplösning och bättre bildkontrast motiverar ett rejält höjt utpris.


Vi kastar oss rakt in i resultatet av vår jämförelse av den äldre generationen bildstabilisering på 70-200 4.0 med en 2,5-3 stegs reduktion
av skakningsoskärpa och den 3-4 stegs reduktion som den nya 70-200 2.8 erbjuder enligt tillverkaren. Eftersom vårt testexemplar togs
ur Scandinavian Photos Canon-monter så slumpade det sig inte bättre än att det första vi siktade kameran mot var butikens reklamskylt
för Nikons optiker som satt uppsatt på väggen framför oss.

Canon får ursäkta detta. Inget ställningstagande för eller emot endera märke görs här!


Vi satte båda optikerna på en Canon EOS 7D och gav varje glugg tre exponeringar på sig att visa musklerna med sin bildstabilisering. Kameran ställdes in på
200mm, slutartid 1/60 och bländare 4.0 med autofokus aktiverat och bildstabiliseringsläge 1. Såhär blev bilderna (utsnitt i 100% pixelstorlek) :

Canon 70-200 2,8 IS USM II

Canon 70-200 4,0 IS USM

Resultatet är uppseendeväckande och överraskande. Även om 70-200 2.8 IS USM II är extremt jämn i prestanda mellan de olika exponeringarna så är den
underlägsen den äldre 70-200 4.0 IS USM i stabilisering. Så vid detta testtillfälle så behöver 2.8:an en kortare slutartid för att leverera lika skarp bild. Med ens
har den ett steg högre ljusstyrkan gått åt till att uppnå samma bildresultat med hjälp av kortare slutartid. Om man bara ska gå på detta resultat så sparar den
som väljer 4.0:an åtskilliga tusenlappar, får en mindre och lättare optik och kan köpa billigare filter i och med den mindre dimensionen på filtergängan.

Utan att förlora i bildkvalitet!

Tyvärr har vi ännu inte lyckats övertala Canon att låna ut ett alternativt ex av 70-200 2.8 IS USM II för att utesluta ev. fabrikationsfel på testexemplaret.
Den nya optiken ska ju enligt tillverkaren vara 1 steg BÄTTRE inte tvärtom! Om vi längre fram får möjlighet att göra om testet så kanske vi får anledning att
revidera denna slutats: Köp lika gärna den äldre och billigare optiken om du inte använder stativ och om du tar bilder där du behöver ha bildstabilisering för
att få maximal skärpa.

Man kan invända att optikerna kan prestera helt annorlunda vid andra slutartider och kanske är 2.8:an överlägsen vid t.ex 1/15 sekund. Jag vill hävda att
1/60 är den längsta slutaritden som är möjlig att använda om man vill få en balanserad bild med frihet både från skakningsoskärpa och rörelseoskärpa på
de objekt som rör sig på motivet. En människa som går i normal promenadtakt eller en bil som kör i 40-50 km i timmen blir godtagbart skarp.

Men om man tar en bild som ovan med 70-200 2.8 IS USM II på full öppning 2.8 och slutartiden 1/125 så kommer ju rörliga objekt inte hinna röra sig sig lika
lång sträcka. Bilden bli bättre som helhet - lika bra som 70-200 4.0 IS USM på orörliga objekt men bättre på en person i rörelse i bilden. För att summera blir
alltså stillastående motiv lika bra med 70-200 4.0 IS USM som med 70-200 2.8 IS USM II tagna med respektive optiks fulla bländaröppning, medan motiv med
rörliga objekt blir bättre med 70-200 2.8 IS USM II när man uttnyttjar dess högre ljusstyrka för att kunna använda en kortare slutartid.

Alla hänger med?

Ett möjligt kortare skärpedjup hos Canon 70-200 2.8 IS USM II vid full bländaröppning tar vi för enkelhets skull inte hänsyn till här. Annars kan det eventuellt
visa sig att man för att få samma skärpedjup hos båda optikerna kommer vara tvungen att gå tillbaka till ett inställningsläge där 70-200 4.0 IS USM åter ger
ett överlägset resultat vad gäller den färdiga bildens kvalitet vid handhållet fotograferande....


Canons kommentar: 2010 05 17
________________________________________________________________________________________________________________________________

Efter telefonkontakt med Canon kan vi meddela att Canon inte själva har jämfört 2.8:an och 4.0:an sida vid sida. Man menar att vår test här inte kan anses
tillförlitlig eftersom det eventuellt skulle kunna föreligga behov av en omkalibrering av kamerahus och optik. Med andra ord kan alla som köper den utrustning
som används i testet hamna i samma läge. Enda sättet att ta reda på vilket objektiv som kan erbjuda den bästa stabiliseringen är att köpa båda två, lämna
in din kamerautrustning till närmsta Canon-service för att ge dem en möjlighet att kalibrera samtliga enheter. Därefter får du testa själv hemma. En tröst är
att båda objektiven har ett mycket gott andrahandsvärde om du nu inte får lämna tillbaks objektiven till inköpsstället efteråt. Så du kanske inte går miste om
mer än några tusenlappar i jakten på sanningen....

Canon Sverige har i dagsläget inte erbjudit sig att medverka i en fördjupad test eller tillhandahålla ett nytt testexemplar av 70-200 2.8 IS USM II för att utesluta
fabrikationsfel eller felaktig funktion.

Man nöjer sig med att hänvisa till andra tester av Canon 70-200 2.8 IS USM II - bland annat den som är publicerad på www.dpreview.com
________________________________________________________________________________________________________________________________Nästa frågetecken rör den funktion som varit en starkt emotsedd förbättring. Autofokuset sägs nu ha försetts med möjlighet att i alla lägen tas över manuellt
för att fotografen ska kunna gå in och finjustera om automatiken träffar snett. Tillsammans med Canon EOS 7D samt Canon EOS 1D Mk IV så låter sig inte
optiken "överridas" manuellt utan autofokusmotorn hackar in och flyttar fokuset så fort man vrider fokusringen till ett nytt läge. Med andra ord ett något ned-
slående resultat.


Canons kommentar: 2010 05 17
________________________________________________________________________________________________________________________________

Denna funktion går endast att utnyttja i ONE SHOT-mode. (Vid testtillfället användes både AI SERVO och ONE SHOT).
________________________________________________________________________________________________________________________________
Vår korta provomgång avslutas med några utomhusbilder tagna med Canon EOS 1D Mk IV och 70-200 2.8 IS USM II. RAW-konverterade i Capture One 5.
ISO 100, 200mm, slutartid 1/60 och bländare 8.0, bildstabiliseringsläge 1.
Klicka på bilden för att se den i full upplösning.
ISO 400, 200mm, slutartid 1/320 och bländare 6.3, bildstabiliseringsläge 1.
Klicka på bilden för att se den i full upplösning.Copyright 2010 Patrik Håkansson