Surroundljud och musikinspelning i mångkanal.


2005 03: Försök med nytt 6.0-format för surroundinspelning.

Mediaproduktion gör alla sina inspelningar anpassade för att kunna återges i
surroundformatet 5.1 men gör också försök med nyare format som än så länge
inte finns som vedertagen ljudstandard.

Den allmänt vedertagna 5.1-standarden är en avknopping från biografvärlden
som använder två stereopar för att sprida ut ljudet i de fyra väderstrecken:
Vänster Front, Höger Front, Vänster Bak och Höger Bak.

Därtill kommer en Centerhögtalare för den talade dialogen i spelfilmer. Den ska
placeras mitt emellan fronthögtalarna. För att återge de lägsta basfrekvenserna
används en Subwoofer som matas med signalen från ".1"-kanalen i 5.1-systemet.


" En av de mest efterlängtade förbättringarna är möjligheten att på ett
realistiskt sätt återge atmosfären i konsertlokalen där musiken spelas in."


Systemet utnyttjar 6 separata kanaler vilket därmed också är det sammanlagda
antalet utgångar på DVD/SACD-spelaren. Det är alltså den sjätte kanalen - här
kallad för ".1" - som används av subwoofern (ej med på bilden ovan).

För de mesta ger denna uppställning en betydande förbättring av ljudet i sam-
band med filmvisning om man jämför med det "gamla" stereoljudet från TV/
videobandspelare. Nu kommer ljudeffekterna från alla delar av rummet och inte
bara framifrån. "Här och nu"-känslan är överväldigande.

Naturligtvis vill nu musikbranchen utnyttja systemet för musikproduktioner.
Det går alldeles utmärkt och rent tekniskt är ljudformatet en stor förbättring
från CD-standarden. Detta inte bara på grund av det utökade antalet kanaler,
utan i lika stor grad för att bandbredd och dynamik har förbättrats avsevärt.

En av de mest efterlängtade förbättringarna för klassisk musik är möjligheten
att på ett realistiskt sätt återge atmosfären i konsertlokalen där musiken spelas
in. Under ett konsertbesök i verkliga livet så upplever vi både ljud från scenen,
akustiken i salen, alla människors närvaro (inklusive prassel och hostningar)
och ljud från yttervärlden i den mån de tränger igenom väggarna in i lokalen.

Som de flesta upplever det saknar man mycket av den atmosfären vid lyssning
genom enbart två bögtalare (stereo). Därför borde nu muskälskarna vara över-
väldigade av det nya ljudformatet med sina utökade möjligheter.

Säkert finns det en hel del som redan är det. Lika fullt är det många som nog
hade väntat sig ännu mer än vad som hittills presterats. Faktum är att det är
väldigt svårt att uppnå den fulla känslan av att vara "där" med 5.1-stereo!

Frågan är nu varför det är så. Vad är det som felas. Vad saknas?


figur1


Nästa gång du går på konsert ska du passa på att blunda och lyssna extra noga.
Vad är det för ljud som jag upplever. Hur skiljer sig den levande upplevelsen
av musiken från lyssningen på stereon hemma i soffan?

Du kommer att bli varse att ljudet är betydligt mer diffust och fullt av rumsinfor-
mation. En obetydlig del av ljudet kommer direkt från instrumenten. Sitter du
långt bak i en större konsertsal så är det extra tydligt. Det låter egentligen dåligt!

Ändå uppskattar vi den totala upplevelsen och spelar musikerna bra så blir vi
starkt berörda. Det är det här vill vi ha med oss hem om vi köper en skiva med
artisterna.

Blunda igen. Upplev ljudet i salen. Försök peka på olika instrument i orkestern.
Nu talar vi om akustiska instrument som spelar i en större sal, 10-30 meter bort,
inte fem instrument tre meter bort i en liten jazzklubb. Du kommer att peka i stort
sett åt samma håll oavsett viket instrument du avser. Stereobredden på orkester-
ljudet är väldigt liten!

Sannolikt är stereoseparationen i ljudet betydligt större hemma vid stereoan-
läggningen. Vad är det då som gör ljudet så levande i verkligheten? RUMMET.
Du är omsluten av ljudet som reflekteras till dig från alla håll i rummet i tre
dimensioner.
Eftersom vår hörsel är så konstruerad att vi är väldigt känsliga för små tids-
skillnader så noterar vi undermedvetet subtila variationer i ljudvågen som når
vänster respektive höger öra.

Här närmar vi oss anledningen till att du inte har fått det ulitmata kicken av
din surroundanläggning - ÄN. Du uppfattar ljudet från bakhögtalarna som om
det kommer bakom dig. Ljudet från fronthögtalarna kommer framifrån.
MEN i verkliga livet upplever du ljudet som att det kommer i första hand från
sidorna! Ljudet framifrån och bakifrån är subtilt och diskret.

Detta faktum gör det möjligt för oss att njuta riktigt hyffsat av att höra musik
genom hörlurar. Ljudet kommer där ENBART från vänster och höger.
INGET framifrån eller bakifrån!!

För att summera lite snabbt: Högtalaruppställningen vid 5.1-stereo är inte i
första hand lämpad för att återge musiken i en konsertsal så som vi uppfattar
den i verkligheten. Det räcker inte med ljud framifrån och bakifrån. Vi behöver
en signal från sidorna också!

Nu till den goda nyheten.

Om du är lycklig ägare till en SACD-spelare med 6 utgångar och 6 högtalare
har du redan i stort sett all utrustning du behöver. Det enda du saknar är nån
som levererar ljudet på rätt sätt. I figur 1 ses 6 fullrange-högtalare uppställda
i ring runt lyssnaren. Notera att sidohögtalarna står "ovanför" centrum av cirkeln.

Högtalarna märkta 5 och 6 spelar upp ljud från mikrofoner som tar upp ljudet
i mitten av salen. I en SACD-spelare använder vi här centerkanalen för att spela
upp kanal 5 och subwooferkanalen (inställd på ofiltrerad uppspelning) för att
spela upp kanal 6. Altså skiljer sig denna uppställning från 5.1-standarden på
så sätt att centerkanalen är borttagen. Den är av många tekniker ansedd som
överflödig vid återgivning av klassisk musik. I gengäld står fronthögtalarna
(VF, HF) något tätare ihop. Subbaskanalen har också uteslutits och lågbasen
spelas därför inte längre upp genom en separat kanal.

Detta kommer att ställa krav på andra lösningar för återgivning av lågfrekvens.
Antingen använder man fullrangehögtalare som kan återge alla frekvenser utan
att behöva stöd av en subwoofer, eller så låter man subwoofern dela av låg-
basen från en eller flera valfria kanaler i systemet.

Detta är en mindre lockande lösning, men det är hur som helst ett problem som
går att lösa utan att man försakar kvalitet i ljudet. Man ska inte förvänta sig att
kunna använda systemet på samma sätt som i biosammanhang (inga bombned-
slag enbart i subwoofern alltså).


För närvarande utforskar vi det nya surroundformatets möjligheter. Längre fram
kommer det att finnas testfiler för nedladdning på denna sida.

Patrik Håkansson 2005