Patrik Håkansson Mediaproduktion startade sin verksamhet 1998 i Stockholm. 
   Nu lokaliserad i Gävle norr om Stockholm med verksamhet runtom i Sverige. 
   Patrik Håkansson är professionell musiker med lång erfarenhet som orkester- 
   och kammar-musiker. Han är sedan 1999 anställd som solofagottist i Gävle symfoni-
   orkester men har också arbetat i Norrköpings symfoniorkester, Sveriges radios
   symfoniorkester och Kungliga filharmoniska orkestern i Stockholm. 
   Han är diplomerad kammarmusiker och har framträtt som solist med bl.a Sveriges 
   Radios symfoniorkester, Kringkastingsorkestret i Oslo, Camerata Roman, Musica 
   Vitae, Gävle symfoniorkester och Norrköpings symfoniorkester.

Mediaproduktion startade han under slutet av nittiotalet i samband med utgivningen av den första egenproducerade CD-skivan. Som musikproducent och ljudtekniker spelar han in klassisk musik på CD och ger också ut skivor på den egna labeln PALETTE som distribueras av Naxos Sweden. Med erfarenheterna från ett 60-tal CD-inspelningar (och ett stort antal radio och TV-sändningar), som medverkande musiker, kan han leda ett inspelnings-projekt med personlig insikt, i förtroget samspel med dirigenter och musiker.
Detta kunnande i förening med en hög ljudteknisk kompetens bildar en solid grund för produktion av klassiska CD-inspelningar.Patrik Håkansson (höger) i samspråk med tonsättaren David Lampel under inspelning med Uppsala Kammarsolister i Giresta kyrka 2004.


Sedan starten har mediaproduktions verksamhet huvudsakligen varit inriktad på produktion och inspelning av klassisk musik på CD. Flera av kunderna är artister och ensembler som valt att själva bekosta en inspelning och antingen ger ut CDn på egen hand eller säljer vidare det färdiga masterbandet till ett intresserat skivbolag.
Mediaproduktion har all den teknik och kunnande som behövs för en avancerad digitalinspelning och utför digital redigering och bearbetning (även av ett redan inspelat material som du behöver förbereda för utgivning).