2004 12 06 spelade Uppsala Kammarsolister  in David Lampel´s sextett för stråkar. 
CD-inspelningen gjordes i Giresta kyrka och skivan med verk av den i Paris bosatte 
tonsättaren planeras att utkomma hösten 2005. 

Tekniska data: 
Inspelat i surround-stereo. 
Huvudmikar: ADK A-51TT/CE rörmikrofon. 
Övriga mikrofoner:
AKD A-51 Hamburg och Schoeps MK2S.

Uppsala Kammarsolister.Patrik Håkansson (höger) i samspråk med David Lampel.