Karen GomyoKaren Gomyo med sin Stradivarius


På plats i Gävle konserthus under inspelningen av Bo Lindes violin- konsert.

Karen Gomyo kommer från USA och är en av de mest
framgångsrika solisterna i sin generation.
Hon har framträtt med flera av USA´s mer betydande
symfoniorkestrar och har en omfattande repertoarlista.
Bland verken återfinns de "stora" violinkonserterna av
Brahms, Khachaturian, Beethoven, Sibelius, Mozart,
Barber, Korngold, Mendelsohn, Vivaldi, Wieniawski
och Paganini.

I och med inspelningen av Bo Linde´s violinkonsert tillsammans
med Gävle symfoniorkester gör hon sin debut som solist på CD.
Foto: Patrik Håkansson, Copyright 2003
Läs mer om Karen Gomyo