Canon EOS 7D TEST
All images in this test are taken by Patrik Hakansson and may not be used without permisson
Copyright 2010 Patrik Håkansson. For more info please enter hereBildkvalitet

Canon EOS 7D har en 18 megapixels bildsensor. Hur lyckas man hålla kontrollen på färgåtergivning, upplösning och brus? Som vanligt
fotograferar vi av ett färgkalibreringskort med ett stegs underexponering för att bättre se bruset i lågdagrarna. Här ser du hur hela bilden
ser ut. Utsnitten med färgkorten ses i halva upplösningen. klicka på bilderna för att se dem i full originalupplösning. Bilderna är tagna i
RAW -format med 7D´s default-inställningar, konverterade i Canons programvara. Ingen brusreducering är utförd på bilderna.

Sensorns brus på högre ISO är välkontrollerat och i halv upplösning kan bilder upp till ISO1600 användas i stort sett utan brusreducering.
Ett rätt exponerat färgkort ser bättre ut än det här men det är i mörka partier som bruset blir som mest påtagligt. Det är inte för att vara
ojuste mot kameratillverkarrna som vi underexponerar dessa testbilder utan för att utröna vilka färger som kan få problem med brusinslag
i skuggpartierna. Färgåtergivningen är för övrigt genomgående mycket bra på EOS 7D och upplösningen på bilderna är hög.

Om man jämför bruset mellan 7D och Canon 40D, båda inställda på ISO 1600 så ser man vid full upplösning på bilderna ingen skillnad
alls! Vad detta betyder i praktiken är att man i 7D har lyckats öka antalet pixlar från 10 till 18 megapixlar utan att bruset ökat. Det säger
en hel del om hur bra Canons nya bildsensor är!
Gertag Color Checker EV minus 1 steg. 50% storlek. Klicka på bilderna för att se dem i original pixelupplösning.


ISO 100

ISO 200

ISO 400

ISO 800

ISO 1600

ISO 3200

ISO 6400

ISO 12800


Hur ser då en bild ut efter brusreducering? ISO3200 är en extrem känslighet som man normalt inte räknar med att kunna använda på en
kamera med en 22,3 x 14,9 mm sensorstorlek. Med hjälp av ett avancerat brusreduceringsprogram kan datorn rensa bort det mest
störande bildbruset utan att allt för mycket detaljer går förlorade. Klicka på bilden härunder för att se resultatet.


ISO3200


Ett mycket imponerande resultat, inte sant!Kamerans allra högsta känslighet ISO12800 är anmärkningsvärd men i praktiken sällan att föredra. Om man måste använda det så får
man räkna med att ägna sig åt tidsödande brusrensning. Vad som däremot är imponerande är själva detaljupplösningen som är riktigt
bra! Om man kan nöja sig med en bild i halva storleksformatet 2592x1728 (4,5 megapixlar) så kan man uppnå ett fullt användbart bild-
resultat, inte minst som alternativ till att inte ha kunnat ta bilden över huvud taget förstås. Om man inte är i behov av en professionell
bildkvalitet så är ISO12800 en fullt användbar känslighet för dokumentärt bruk med Canon EOS 7D. Här är ett bildexempel:


ISO12800Klicka på bilden för att se den i fullstorlek. Bilden är brusreducerad och storleken har minskats till 50% av originalfilens upplösning.
Den höga upplösningen på bilden i sin originalstorlek är imponerande och vittnar om Canons avancerade bildsensorteknik. Se här:Detalj av bilden i originalupplösnig 18 megapixlar med brusreducering.


Till sida 3: Bildgalleri och videoklipp
Copyright 2010 Patrik Håkansson